Cách tự xem Mệnh cho Người thuộc Kim cục

Cách tự xem Mệnh cho Người thuộc Kim cục.

Anh chị cùng tôi nghiệm chứng nha.

Nếu mệnh Vượng Kim thái quá:

Thì sống khá khô khan, hay đấu tranh, ham mê sắc dục, rồi thì vũ dũng vô mưu, lúc vận suy có thể vô liêm sỉ.

Còn Nếu mệnh Vượng Kim trên trung bình:

Thì bản dễ không biết chừng mực, lại hay hiếu thắng, nhưng khá chính trực, cứng rắn, hay bênh vực những việc nghĩa.

Còn mệnh Vượng Kim vừa Đủ.

Thì Uy vũ không khuất phục, xử lý mọi việc khá quyết đoán, và xử lý có tình có nghĩa, nên làm việc lớn dễ thành công.

Còn Nếu mệnh Nhược Kim:

Thì lại hay suy nghĩ, khi nghĩ thì quẩn quanh, làm việc có đầu mà chả có đuôi, nên đôi khi việc khó thành.

Tuy nhiên mệnh cục kim mà nhiều thủy.

Thì dễ lễ nghĩa bề ngoài, tình cảm không sâu, được cái là hay nói nhưng trong ngoài không giống nhau.

Còn Mộc nhiều

Thì phân minh rõ ràng, chính trực, không sợ mất lòng người khác.

Còn Hỏa nhiều

Thì suy nghĩ không chu đáo, về suy đoán, tính toán thì hơi kém, phải trái ít phân định, có thể ít tính nghĩa.

Còn Thổ nhiều

Thì hay lời qua tiếng lại, tính đa nghi, và khá ngoan cố, cố chấp.

Các anh chị tự ngẫm xem mình có một trong những tính cách trên và mệnh mình có thuộc Kim cục không nha.

Cách để Cải Mệnh đơn giản chỉ là Bồi Ưu, Sửa Khuyết anh chị nha.

About Master Mai Đức Hải

Chuyên Gia Nghiên Cứu Mệnh Lý & Phong Phủy. (Đạo Tu Dưỡng) Số Phận Do Trời Định - Mệnh Vận Do Ta Định.

View all posts by Master Mai Đức Hải →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *