Cách xem tuổi làm nhà

Khái niệm về xem tuổi làm nhà
Nhiều anh chị nhà ở xuống cấp, muốn xây nhưng chưa được tuổi, tuổi bị phạm nên không dám xây.

Anh chị lưu ý mình xây nhà trên đất, chứ không phải trên người.
Thêm nữa vd: nhà anh chị có 6 người, giờ chỉ xem tuổi 1 người, vậy 5 người còn lại sao giờ?
Với quan điểm anh chị là chủ sự, trụ cột nên cần tốt để lo cho 5 người còn lại đúng không?
Vậy sao anh chị không chọn cả 6 người cùng tốt để gánh nặng được sẻ chia?

Trong phong thủy xây dựng xem tuổi chỉ chiếm 10%, Ngôi nhà có tốt hay xấu còn do vị trí đất gọi là hình thế, sau đó tới bố cục trong nhà gọi là lý số.
2 yếu tố trên nếu thuận theo thiên nhiên, thì người sống nhà đó sẽ khỏe mạnh, tâm trí an nhiên, khiến công việc hanh thông, cuộc sống tích cực

Thêm nữa Ngôi nhà đó sinh khí tốt hay xấu còn do người ở đấy sống như nào phúc đức ra sao?
Tâm bất chính phong thủy vô ích.
Nhân bất nghĩa phong thủy tàn.
Phong thủy đẹp nhất là Đức Nhân Tâm tốt thì ở đâu cũng đẹp

About Master Mai Đức Hải

Chuyên Gia Nghiên Cứu Mệnh Lý & Phong Phủy. (Đạo Tu Dưỡng) Số Phận Do Trời Định - Mệnh Vận Do Ta Định.

View all posts by Master Mai Đức Hải →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *