Học Bát tự cơ bản, nghiên cứu về mệnh lí.

Tìm hiểu, học, nghiên cứu về xem mệnh, Bát Tự, để trợ mệnh, trợ vận

Không có mệnh nào là tốt hoàn toàn và bền vững.
– Vì nước chảy đá mòn, có ban ngày ắt có ban đêm.
– Trừ khi biết bồi đắp.
Không có mệnh nào là xấu hoàn toàn và mãi xấu.
– Vì Khúc gỗ đẽo mãi sẽ thành hình, sắt mài mãi sẽ thành kim.
– Trừ khi không muốn, không nỗ lực.
Không vận nào là mãi tốt hoặc mãi xấu.
– Vì tốt phá rồi sẽ hết, xấu sửa rồi sẽ tốt.
– Trừ khi buông xuôi.
Không có ai mãi giàu hoặc mãi nghèo.
– Vì hết tiêu hết phúc ắt xuống, tụ đủ phúc ắt lên.
– Trừ khi biết tạo, bồi sẽ không xuống. và mặc số phận mới không lên.
Không có ai mà không học tập, nỗ lực mà vẫn có.
Họ giàu có không phải tự nhiên, nếu không phải do phúc thì do luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên và luôn tích cực.
Phúc lộc tại nhân, thành bại tại chí.
Số phận do trời định – Mệnh vận do ta định.
Ta không được chọn bố mẹ hay nơi sinh ra, nhưng ta được chọn bản thân sau này là người như nào và ở đâu, giàu hay nghèo.
Xem thêm…

About Master Mai Đức Hải

Chuyên Gia Nghiên Cứu Mệnh Lý & Phong Phủy. (Đạo Tu Dưỡng) Số Phận Do Trời Định - Mệnh Vận Do Ta Định.

View all posts by Master Mai Đức Hải →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *