Làm 3 việc này khiến Tài Lộc 2023 nhiều như nước.

1. Thay đổi quan niệm.

 • Đi cầu tài lộc? Dừng ngay
 • Đi xin tài lộc? Bỏ ngay
 • Đi mở cung tài lộc? Vứt ngay
 • Đi kích tài Lộc? bỏ luôn.

2. Hiểu đúng nghĩa về Tài Lộc?

 • Tài nghĩa là tài giỏi, điểm mạnh, ưu điểm.
 • Lộc là gì? là bản thân phải tài, giỏi, biết và khai thác điểm mạnh, ưu điểm của mình, có thì phát huy, chưa có thì học hỏi, rèn luyện. Làm được điều này tiền nhiều vô số kể.

3. Làm sao để có tài lộc.

  • Hiểu mình nói về ưu khuyết, hiểu mệnh, nắm bắt được thời vận, làm ngành nghề lĩnh vực thuộc Dụng Hỷ Tài thần của mệnh cục.
  • Phúc lộc tại nhân, thành bại tại chí, tâm an chí vững ắt vận thông.
 • Anh chị cùng tôi nghiệm xem có đúng không nha.

About Master Mai Đức Hải

Chuyên Gia Nghiên Cứu Mệnh Lý & Phong Phủy. (Đạo Tu Dưỡng) Số Phận Do Trời Định - Mệnh Vận Do Ta Định.

View all posts by Master Mai Đức Hải →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *