Người Sinh Tháng Dậu tháng 08 biết 5 điều này ắt mệnh vận hanh thông.

Người Sinh Tháng Dậu (tháng 08) biết 5 điều này ắt mệnh vận hanh thông.

Người sinh vào tháng Dậu thường có những đặc tính sau: Dậu: Có nghĩa là già, ám chỉ vạn vật già dặn, thuần thục có thể đủ sức để lớn mạnh. Bản thân biết đối nhân xử thế, hòa nhã, thân thiện. Biết tính trước tình sau, có thể sẵn sàng chịu thiệt để làm vui lòng người khác giúp được việc của mình, có đầu óc nhanh nhạy, linh hoạt.

1. Anh chị sinh vào ngày Giáp ất của tháng Dậu:
Mệnh chủ là mộc lại sinh tháng kim nên thuộc khắc, tuy nhiên giáp gặp đất dậu thuộc Thai không phải suy bại nếu mệnh vượng mộc thì đại cát. Còn nhược mộc thì hung hại khó lường, nên dùng ngũ hành Thủy để thông quan.

2. Nếu bản thân sinh vào ngày Bính đinh của tháng Dậu:
Bính đinh thuộc hỏa, gặp tháng dậu kim thuộc tương khắc nhưng thuộc Tài tinh, nếu mệnh vượng hỏa thì đa tài, có tài làm kinh doanh và sau dễ giàu có, tuy nhiên cần làm đúng ngành nghề mới phát, còn mệnh nhược dễ ốm đau mệt mỏi.

3. Nếu bản thân sinh vào ngày Mậu kỷ của tháng Dậu:
Nhật chủ là mậu kỷ nên thuộc Thổ, sinh tháng dậu Kim thì lệnh tháng là thực thương của mệnh và thuộc đất tử địa nếu thân vượng thổ thì sinh tài còn nhược thổ thì gặp thị phi, nửa vời trong cuộc sống và công việc.

4. Nếu bản thân sinh vào ngày Canh Tân của tháng Dậu:
Nhật chủ là Kim lại sinh tháng kim nên thuộc nhị sinh, nếu bát tự không bị xung phá, lại biết tu dưỡng thì muốn nghèo cũng khó. người này có tham vọng và muốn kinh doanh, nếu làm đúng ngành nghề thì dễ phất.

5. Nếu bản thân sinh vào ngày Nhâm quý tháng Dậu:
Nhật chủ nhâm quý nên thuộc Thủy cục lại sinh tháng kim nên cuộc sống và công việc khá thuận lợi, có quý nhân phù trợ mà việc dễ thành anh chị hãy tu dưỡng, hiểu mệnh vận để có thành công như mong.

Quý anh chị lưu ý trên đây chỉ dựa theo tháng sinh nên độ chính xác tầm 55%, nếu quý anh chị muốn tìm hiểu về Mệnh cục của mình thì hãy để lại giờ ngày tháng năm sinh dương lịch tôi xem giúp.

About Master Mai Đức Hải

Chuyên Gia Nghiên Cứu Mệnh Lý & Phong Phủy. (Đạo Tu Dưỡng) Số Phận Do Trời Định - Mệnh Vận Do Ta Định.

View all posts by Master Mai Đức Hải →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *