Sai Lầm nghiêm trọng khi cầu tài lộc đầu năm, khiến cầu mãi không được.

Nhiều anh chị đi dâng 1 chút lễ xong thì xin nọ xin kia, rồi cầu nọ cầu kia, cầu như vậy thì không có được đâu. Vì cầu như vậy mà được ý thì chả cần phải làm gì, cứ đi cầu thôi, xong chưa nói tới cái việc cầu như vậy phạm phải Tham rồi sinh sân hận ảnh hưởng tới nghiệp quả về sau đấy.

Khi tới những nơi tâm linh dâng lễ cùng lắm là xin độ trì, khai sáng và tu dưỡng, chứ xin tài lộc tăng tiến, làm đâu được đấy là không được đâu, không có đâu. Nếu được thì chả cần phải tu nhân, dưỡng chí gì cả vì cầu là được rồi.

Cái vấn đề mấu chốt để tài lộc tăng tiến, công việc hanh thông, nhiều tiền của, đó là bản thân cần tự tu nhân không tham sân si, cần kiệm liêm chính không đố kỵ, không tranh giành, đấu đá, hãm hại người khác, mà phải nên thêm bạn bớt thù, ham học hỏi, rèn luyện bản thân, và tu nhân tích đức.

Còn khi mà tới Đình, Đền Chùa ý, thì hãy dâng lễ với mục đích, tâm nguyện cảm tạ công đức của phật, thánh, thần đã khai tâm, khai tính, khai sáng, độ trì cho mình, để bản thân biết làm, biết ăn, được làm được ăn và khi cầu thì nên nguyện sẽ giúp người khổ, hỗ trợ người khó khăn. Nếu hiểu rõ và làm được như vậy thì tài lộc tự về, đuổi đi không hết.

Kết luận: Anh chị lưu ý nhân tốt thì quả lành, muốn có lộc thì cần có tài va giỏi, muốn tài giỏi thì phải học hành, rèn luyện, vì Thánh nhân cũng vậy họ học nhiều lắm, tu dưỡng nhiều lắm, đánh đổi nhiều lắm thì mới được như vậy.

About Master Mai Đức Hải

Chuyên Gia Nghiên Cứu Mệnh Lý & Phong Phủy. (Đạo Tu Dưỡng) Số Phận Do Trời Định - Mệnh Vận Do Ta Định.

View all posts by Master Mai Đức Hải →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *