TINH ĐỒ CỬU DIỆU ĐÓNG THẾ QUÁI

 TINH ĐỒ CỬU DIỆU ĐÓNG THẾ QUÁI

Khi lập một tinh bàn (hay trạch vận) của 1 căn nhà, sơn hướng, bộ cửu tinh này dùng để luận hung cát sơn hướng và theo từng cung, năm, ngoài ra còn dùng cho kiêm hướng, kiêm hướng nghĩa là không thuần hướng, chính hướng, mà lại lệch tọa độ sang bên phải hoặc bên trái trên 3 độ, gọi là kiêm hướng.
Khi xử lý kiêm hướng thì cần phải dùng Thế quái (số thay thế). Nói về cách dùng kiêm hướng chính là 4 câu khẩu quyết trong “Thanh nang áo Ngữ” mà Dương quân Tùng đã viết để nói về cách dùng Thế quái như sau:
NHÂM, MÃO, ẤT, MÙI, KHÔN, Cự môn tòng đầu xuất,
DẬU, TÂN, SỬU, CẤN, BÍNH, vị vị thị Phá Quân,
CÀN, HỢI, THÌN, TỐN, TỴ, TUẤT, tận thị Vũ Khúc vị,
GIÁP – QUÝ – TÝ – THÂN, Tham Lang nhất lộ hành.
DẦN, NGỌ, CANH, ĐINH Hữu Bật tới
Có nghĩa là:
– Hướng NHÂM, MÃO, ẤT, MÙI, KHÔN, dùng sao Cự môn (số 2) thế.
– Hướng DẬU, TÂN, SỬU, CẤN, BÍNH dùng sao Phá Quân (số 7) thế.
– Hướng CÀN, HỢI, THÌN, TỐN, TỴ, TUẤT dùng sao Vũ Khúc (số 6) thế.
– Hướng TÝ, QUÝ, GIÁP, THÂN, dùng sao Tham Lang (số 1) thế.
– Hướng DẦN, NGỌ, CANH, ĐINH sẽ được sao Hữu Bật bay tới (số 9).

THƯỢNG SƠN HẠ THỦY

Vd: quý vị xây dựng 1 căn nhà trong vận 8
Số 8 của sơn bàn bay tới hướng, số 8 của hướng bàn bay tới sơn, tạo nên thế sơn thủy đáo nghịch. Gọi là thượng sơn hạ thủy. Sao quản sơn thì xuống biển, sao quản biển thì lên sơn. Nếu số 8 đương lệnh của Sơn bàn không bay tới sơn mà bay tới hướng, còn vượng tinh của Hướng bàn không bay tới hướng mà bay tới sơn gọi là Thượng sơn hạ thủy. cách cục hung nhất trong phong thủy Huyền không, chủ hại đinh phá tài. (sơn quản nhân đinh, thủy quản tài lộc)
Địa hình thích hợp để giải khi lập tinh bàn xây dựng bị phạm. với Thượng sơn hạ thủy là khu vực bằng phẳng, rộng rãi, phía sau có địa thế tương đối thấp, có khe suối dòng sông bao quanh, hoặc có ao hồ. Lưy ý khi xây dựng nên hướng để cửa hẹp có bình phong. Sơn thì nên để cửa rộng đón khí lành.
Phía trước có địa hình tương đối cao, có rặng núi, gò đồi đẹp. Đối với khu vực thành thị, phía sau phải có bãi đất trống, hoặc đường đi phía trước tốt nhất là có nhà cao tầng. Bãi đất tương đương với ao hồ, nhà cao tầng tương đương với đồi núi. Chỉ như vậy mới có thể tránh hung tìm cát. Nếu như vậy là có thể giải được 1 phần nào của thượng sơn hạ thủy

Cách tính: Thiên nguyên long. Địa nguyên long. Nhân nguyên long

T viết tắt THIÊN NGUYÊN LONG: bao gồm 8 sơn:
4 sơn dương: (T) CÀN+(T) KHÔN+(T) CẤN+(T) TỐN+
4 sơn âm: (T) TÝ-(T) NGỌ-(T) MÃO-(T) DẬU–
Đ viết tắt ĐỊA NGUYÊN LONG: bao gồm 8 sơn:
4 sơn dương: (Đ) GIÁP+(Đ) CANH+(Đ) NHÂM+(Đ) BÍNH+
4 sơn âm: (Đ) THÌN-(Đ) TUẤT-(Đ) SỬU-(Đ) MÙI-
N viết tắt NHÂN NGUYÊN LONG: bao gồm 8 sơn:
4 sơn dương: (N) DẦN+(N) THÂN+(N) TỴ+(N) HỢI+.
4 sơn âm: (N) ẤT-(N) TÂN-(N) ĐINH-(N) QUÝ-

Các sơn hướng thượng sơn hạ thủy vận 8 như : xấu nhưng chưa chắc xấu

Khôn sơn Cấn hướng, Thân sơn Dần hướng
Cấn sơn Khôn hướng và Dần sơn Thân hướng
Tuất sơn Thìn hướng và Thìn sơn Tuất hướng

Vd: BẢN TINH ĐỒ SƠN HƯỚNG – VẬN 8 Càn – Tốn

Sơn Càn thì lấy: đưa số 9 sơn (vận 8) vào trung cung – sau đó xem số 9 trong cửu tinh đồ cơ bản thuộc cung Ly, cung Ly có 3 sơn Bính, Ngọ, Đinh, cung Càn trùng với cung Ngọ = âm., đưa số 9 vào trung cung và phi tinh nghịch sau đó ghép vào bên trái của bản tinh đồ cửu vận. Hướng Tốn thì lấy: đưa số 7 của hướng (vận 8) vào trung cung – sau đó xem số 7 trong cửu tinh đồ cơ bản thuộc cung Đoài, cung Đoài có 3 sơn Canh, Dậu, Tân, cung Tốn trùng với cung Dậu = âm, đưa số 7 vào trung cung và phi tinh nghịch sau đó ghép vào bên trái của bản tinh đồ cửu vận.

  • lập tinh bàn theo vận
  • Xác định sao sơn và hướng
  • Xác định sơn đó thuộc nguyên gi? Âm hay dương
  • So số của sơn với bản tinh đồ cơ bản để biết số sao sơn thuộc cung gi? Sau đó xét nguyên của sơn là âm hay dương
  • Dương thì phi tịnh thuận và âm thì phi tinh nghịch (như vd trên)

TRÁNH THÁI TUẾ, THÁI TUẾ PHI TINH, TUẾ PHÁ, TUẾ PHÁ PHI TINH

– Thái tuế theo năm – năm nào con giáp nàu thì thái tuế cung đó, tuế phá cung đối diện : vd năm 2020 canh tý = cung tý khảm là cung thái tuế. Tuế phá là ngọ

– Thái tuế phi tinh, cách tính dựa vào cung của thái tuế sau đó xét trên bản tinh đồ cơ bản, số đó nằm ở cung nào thì cung đó là thái tuế phi tinh vd: 2020

Sơn Càn thì lấy: đưa số 9 sơn (vận 8) vào trung cung – sau đó xem số 9 trong cửu tinh đồ cơ bản thuộc cung Ly, cung Ly có 3 sơn Bính, Ngọ, Đinh, cung Càn trùng với cung Ngọ = âm., đưa số 9 vào trung cung và phi tinh nghịch sau đó ghép vào bên trái của bản tinh đồ cửu vận. Hướng Tốn thì lấy: đưa số 7 của hướng (vận 8) vào trung cung – sau đó xem số 7 trong cửu tinh đồ cơ bản thuộc cung Đoài, cung Đoài có 3 sơn Canh, Dậu, Tân, cung Tốn trùng với cung Dậu = âm, đưa số 7 vào trung cung và phi tinh nghịch sau đó ghép vào bên trái của bản tinh đồ cửu vận.

  • Năm 2020 canh tý, thì cung tý khảm thuộc thái tuế. Muốn tính thái tuế phi tinh thì xét cung đó thuộc số mấy trong bản tinh đồ. Năm 2020 khảm tý thuộc số 1
  • Năm 2020 sao số 7 quản vậy đưa số 7 vào trung cung phi tinh thuận số 1 xuất hiện ở cung nào thì thái tuế phi tinh tọa cung đó. Theo bản tinh đồ thì thái tuế phi tinh tọa tại cung cấn. Tuế phá cung khôn
6 2 4
5 7 9
1 3 8
BẢNG PHI TINH THÁI TUẾ
4 9 2
3 5 7
8 1 6
BẢNG TINH ĐỒ CƠ BẢN

THÁI TUẾ – TUẾ PHÁ

– Thái tuế trong mệnh lý tính can chi thì sẽ là con giáp của mình( năm tuổi, tháng, ngày, giờ tuổi. Vd bạn tuổi mùi thì nhưng năm mùi tháng mùi,ngày, giờ mui gọi là thái tuế, ( xấu). Cong trong bát trạch xây dựng thái tuế được tính theo năm, dựa theo phi tinh để tìm ra thái tuế tọa cung nào, trong bát trạch khi xây dựng có thái tuế, tuế phá, và thái tuế, tuế phá phi tinh. Thái tuế trong xây dựng tính theo năm. Vd năm nay 2020 canh tý, thái tuế sẽ là cung khảm tý hướng bắc và tuế phá là phương đối diện là nam, năm 2020 thái tuế tại cung khảm nên làm nhà tránh cung khảm – ly

– Thái tuế phi tinh: theo niên vận tính như sau – vd năm nay 2020 canh tý, tý thuộc cung khảm theo bản tinh đồ cơ bản thuộc số 1

– Năm 2020 thuộc hạ nguyên vận 8 – sao số 9 vào trung cung và phi tinh thuận ta có hướng càn (1) thuộc thái tuế phi tinh

– cách tính 1- xác định năm 2020 cung khảm theo bản tinh đồ cơ bản thuộc số 1. Bước 2 xác định năm 2020 số mấy đứng. = 2020 (số 9) đưa số 9 vào phi tinh ta có số 1 tại cung càn.

Thái Tuế mang lại khi xây nhà phạm phải , gia chủ dễ gặp phải nhiều điều bất thuận, công việc khó khăn, sức khỏe suy kém, tình cảm lận đận, tiền bạc tổn hao, làm ăn khó khăn, dễ gặp chuyện buồn về tình cảm, mắc bệnh tật vậy nên khi xây dựng gia chủ nên tránh thái tuế

Cách hóa giải

Mỗi năm Thái Tuế lại thay đổi phương vị, có thể dựa vào từng năm mà biết được khi nào thì nhà mình nằm ở phương vị của Thái Tuế. Cụ thể như sau:

Nhà ở hướng Bắc: năm Tý phạm Thái Tuế.
Nhà ở hướng Đông Bắc: năm Sửu, Dần phạm Thái Tuế.
Nhà ở hướng Đông: năm Mão phạm Thái Tuế.
Nhà ở hướng Đông Nam: năm Thìn, Tị phạm Thái Tuế.

Nhà ở hướng Nam: năm Ngọ phạm Thái Tuế.
Nhà ở hướng Tây Nam: năm Mùi, Thân phạm Thái Tuế.
Nhà ở hướng Tây: năm Dậu phạm Thái Tuế.
Nhà ở hướng Tây Bắc: năm Tuất, Hợi phạm Thái Tuế.

Khi hướng nhà phạm Thái Tuế, gia chủ không nên quá lo lắng khi phát hiện trong năm nhà mình phạm Thái Tuế sát, bởi có thể hóa giải phần lớn tác động tiêu cực của Thái Tuế chỉ bằng việc lắp gương bát quái trước cửa chính. + Thái Tuế chính là sao Mộc (Mộc tinh) nên chúng ta những vật phẩm bằng tự nhiên của ngũ hành hỏa sẽ giảm được sự hung hại của thái tuế

About Master Mai Đức Hải

Chuyên Gia Nghiên Cứu Mệnh Lý & Phong Phủy. (Đạo Tu Dưỡng) Số Phận Do Trời Định - Mệnh Vận Do Ta Định.

View all posts by Master Mai Đức Hải →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *