Sinh Con chọn giới tính Theo Mong Muốn

̂́.

Dự đoán con đầu lòng là trai hay gái và tính thời điểm sinh con theo mong muốn, Mục này kết hợp với Phong Thủy sẽ ứng nghiệm tầm 80%.
Đế đoán mục này có thể dùng nhật can (ngày sinh) và can chi thời trụ (giờ sinh).
Đối với Bát Tự của Nam:
Giờ khắc ngày: sinh nam.
Nhật khắc giờ: sinh nữ.
Nhật và giờ tương sinh- tương hợp- Tỷ kiếp: sinh nữ.
Nếu can chi giờ sinh đồng tính và sinh trợ can ngày dễ sinh con 1 bề nữ. Còn đồng tính khắc thì là nam.
Tuy nhiên còn phù thuộc vào năm sinh con, ngày, tháng và tình trạng sức khỏe, phong thủy phòng ngủ, bếp mà chọn, luận.
Đối với Bát Tự của Nữ:
Nhật khắc giờ: sinh nam.
Giò khắc nhật: sinh nữ.
Nhật và giờ tương sinh – tương hợp – Tý Kiếp: sinh nữ.
Nếu can chi giờ sinh đồng tính và sinh trợ can ngày dễ sinh con 1 bề nữ. Còn đồng tính khắc thì là nam.
Tuy nhiên còn phù thuộc vào năm sinh con, ngày, tháng và tình trạng sức khỏe, phong thủy phòng ngủ, bếp mà chọn, luận.
Kết hợp vợ và chồng:
Nếu Chồng có Can giờ sinh là dương, còn vợ chi giờ sinh là dương mà sinh con thụ thai tháng, năm dương dễ sinh con gái.
Nếu Chồng có Can giờ sinh là dương, còn vợ chi giờ sinh là dương mà sinh con thụ thai tháng, năm khắc hao thì con trai.
Mục bổ sung:
Nếu Can Chi trụ giờ đều là Dương thì dễ sinh con con gái đầu lòng, (nếu cùng dương nhưng khắc ngũ hành thì gái trước trai sau, còn cùng ngũ hành thì toàn gái)
Nếu Trụ giờ thuộc ngũ hành sinh hoặc hao cho can ngày sinh thì có thể là con trai.
————————–
Nếu Can Chi trụ giờ đều là m thì dễ sinh con con Trai đầu lòng, (nếu cùng âm nhưng khắc ngũ hành thì trai trước gái sau, còn cùng ngũ hành thì toàn trai)
Nếu Trụ giờ thuộc ngũ hành sinh hoặc hao cho can ngày sinh thì có thể là con gái.
———————–
Mệnh nam mà ngũ hành mệnh chủ khắc và khắc mệnh chủ thuộc cường vượng, khi gặp đại vận, lưu niên Quan sát dễ sinh con trai. (nhưng vất vả)
Còn những năm khác có thể làm ăn tốt nhưng có thể sinh toàn nữ. Tuy nhiên còn cần nhiều góc độ khác để suy luận bao gồm cả mệnh nghiệp.
Mệnh nữ mà ngũ hành hao mệnh chủ vượng thì tới lưu niên, đại vận Thực thương dễ sinh con trai.
Còn những năm khác có thể làm ăn tốt nhưng có thể sinh toàn nữ. Tuy nhiên còn cần nhiều góc độ khác để suy luận bao gồm cả mệnh nghiệp.
Lưu ý: Tính cả bỏ thai, sảy thai với nữ và qua đường mà không biết với nam.
Tổng Đài: Call: 1900.3333
Cá Nhân: Call: 0855.100000

About Master Mai Đức Hải

Chuyên Gia Nghiên Cứu Mệnh Lý & Phong Phủy. (Đạo Tu Dưỡng) Số Phận Do Trời Định - Mệnh Vận Do Ta Định.

View all posts by Master Mai Đức Hải →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *